00#
15-0959
katalog over kjøretøydeler

Vårt utvalg av bilreservedeler

Velg en bil

Komponentgruppe for Bremser bildeler
Bremser

I et moderne bremseanlegg overtar hovedbremsesylinderen kraften til pedalene og bremsekraftforsterkeren. Inntil hjulbremsesylinderen forsterkes kraften så mye at bremseskivene presses fra bremseskoene. Med ABS og bremsekraftregulator blir bremsetrykket fordelt, noe som forhindrer slingring.

Mer
Komponentgruppe for Filtrere bildeler
Filtrere

I bil forhindrer forskjellige filter at motorolje, hydraulikkolje, drivstoff og luft blir forurenset. Olje må bygge opp trykk og derfor være fri for skadelige stoffer. Drivstoff som er forurenset vil gjøre forbrenningen dårligere. Luften inne i bilen holdes fri for støv, pollen og fuktighet ved hjelp av et luftfilter.

Mer
Komponentgruppe for Tenningssystem bildeler
Tenningssystem

Via starteren får batteriet strøm til tennspolen som produserer høyspenning. Denne spenning blir ledet direkte eller via tenningsregulator og tenningskabel for å skape tenningsgnister som tenner luft og drivstoff i sylinderen. Motstand i tenningssystemet hindrer utladning.

Mer
Komponentgruppe for Styring/understell bildeler
Styring/understell

De ulike delene, karosseriet og hjulene utgjør til sammen understellet. Dette omfatter også styringen som består av styrestag, ratt og gir samt servostyring . Slik kan understellet til en hver styres i ønsket retning. Derfor er føringen gjennom styrestaget ved akselen svært viktig.

Mer
Komponentgruppe for Fjæring bildeler
Fjæring

Fjæring i personbil forhindrer rystelser og forebygger forplantning av vibrasjoner. Uten fjærer, fjærbein og støtdempere blir chassiset ustøtt og vibrerer kraftig. Ved uavhengig fjæring skal fjæringen støttes av opphengsarmer, kuleledd, stabilisator, pressbolt og ulike bærearmer.

Mer
Komponentgruppe for Vindusvask bildeler
Vindusvask

Med en bryter på rattet slås man på vindusviskerne. De beveger viskerarmene i jevn takt og rengjør vinduene ved hjelp av gummilister. Sammen med vaskedyser og vindusviskermotoren er vindusrengjøringen i bilen komplett. Vekslende vær og slitasje på gummien fører til regelmessig slitasje.

Mer
Komponentgruppe for Akseldrift/kløtsj bildeler
Akseldrift/kløtsj

Akseldrift og kløtsj har som oppgave å overføre det egnede dreiemomentet til hjulene. Overføringen av omdreiningstallet i driften blir ledet over koblingsskiven til drivakselen. Samtidig blir overføringen garantert gjennom utførelsen til akselleddet.

Mer
Komponentgruppe for Karosseri bildeler
Karosseri

Karosseriet utgjør bilens oppbygging. De fleste selvbærende karosserier blir produsert i rustfritt stål, aluminium eller kunststoff. Sammen med understellet og motoren utgjør det de viktigeste bildeler. Vibrasjonene som oppstår når veien er ujevn gjør at det har behov for fjæring.

Mer
Komponentgruppe for Drivstoffsystem bildeler
Drivstoffsystem

Fra drivstofftanken fraktes bensin eller diesel ved hjelp av drivstoffpumpen, som senderen i tanken lagrer i tanken og smører, til forbrenning. Forbindelsen består av slanger og omfatter også drivstoffilteret. For å ivareta sikkerheten på best mulig måte befinner alltid tanken langt fra motoren bak en skjerm.

Komponentgruppe for Interiør bildeler
Interiør

Interiøret preges av komfort og luksus. Selv det enkleste interiøret har polstrede seter, gulvteppe fra førerrom til bagasjerom samt ratt, gir og betjeningselementer til belysning, varme og klimaanlegg. Valg av stoff kan fremheve luksusen ytterligere.

Mer
Komponentgruppe for Klimaanlegg bildeler
Klimaanlegg

Klimaanlegget får strøm til klimakompressoren, men fungerer ellers uten ekstra energi, fordi den genererer kald luft til interiøret via varmeveksleren. Via kompressoren føres kjølemiddel gjennom en ekspansjonsventil til fordamperen før det der avkjøler luften via varmeveksleren.

Mer
Komponentgruppe for Oppvarming /kjøling bildeler
Oppvarming /kjøling

Under motorpanseret utvikles det varme som brukes til oppvarming og/eller kjøling via klimaanlegget. Dette drives, på samme måte som vannavkjølingen, via en varmeveksler og krever derfor svært lite strøm. Luften i motorrommet kan kjøle kjølevannet og varme opp bilen inni.

Mer
Komponentgruppe for Eksosanlegg bildeler
Eksosanlegg

Eksosen, også kalt eksosanlegget, overtar eksosen fra utløpsventilen i rørbendet for å forene disse og lede det gjennom eksosrøret. Derved gjennomstrømmer gassene mellomlyddemperen og endelyddemperen for å slippe ut varme, trykk og lyd. Det moderne eksosanlegget disponerer over en katalysator for eksosrensing.

Mer
Komponentgruppe for Slanger & radiatorslanger bildeler
Slanger & radiatorslanger

Slanger brukes mye i biler på grunn av materialets elastiske egenskaper. De forsterkes med vevde metallfibere og kan derfor benyttes til transport av drivstoff, kjølevann, motorolje, kjølevann, hydraulikkvæske, osv. Temperaturpåvirkninger fører til slitasje i form av porøse partier og kan føre til at det går hull på slangen.