Bytte radiator – slik gjør du det!

Bytte radiator - slik gjør du det!

Hvis motortemperaturen stadig overstiger det ideelle nivået, og holder motoren farlig nær kokepunktet, er det viktig å finne årsaken så snart som mulig. Brent toppakning er et uunngåelig resultat, hvis du utsetter dette. I denne veiledningen kan du lese om hvordan du kan få en overopphetet motor under kontroll før det er for sent.

Driftstemperatur er viktig

radiator driftstemperaturMotoren må nå driftstemperaturen så raskt som mulig og holde den på et konstant nivå for å kunne fungere skikkelig. Hovedårsaken ligger i egenskapene til oppvarmet metall. Alle motordeler av metall utvider seg når de er oppvarmet. Temperaturene som forårsakes av intern friksjon, især forbrenning, er svært høye.

Derfor er det uunngåelig at alle motordelene utvider seg. Alle deler må ha en viss klaring når de er kalde for å unngå at en oppvarmet motor setter seg fast. Denne klaring muliggjør en såkalt glidepasning så snart delene er optimalt utvidet av driftstemperaturen. Hvis motoren kjøles ned raskere, og dette fører til at den forblir under driftstemperaturen, oppstår det tidligere intern slitasje. Tilstrekkelig temperaturregulering er derfor avgjørende for at motoren skal nå driftstemperatur raskt, samt opprettholde den på et konstant nivå.

Kjølesystemet til en bil

Kjølesystemet til en bilEn bil med vannkjøling har to tilkoblede kjølesystem. Det lille systemet sirkulerer kjølevæske gjennom motoren og en liten bit av slangen på utsiden av motoren, noe som gjør det mulig for motoren å nå driftstemperatur så raskt som mulig.

Det store kjølesystemet inkluderer radiatoren, samt ekspansjonstanken. Tilkoblingen eller ventilen mellom de to kjølesystemene er en termostat. Du finner den på det punktet hvor tre slanger kommer sammen. Termostaten er en automatisk ventil som åpner og lukker i henhold til temperaturen på kjølevæsken.

radiator til tilbudsprisen

Radiator | Rask frakt

til tilbudsprisen

Kjøp online

Bilens faser for avkjøling er:

Kald motor → det lille kjølesystemet er aktivt → Motoren blir ikke avkjølt

Motoren når ønsket driftstemperatur → termostaten åpnes → radiatoren tempererer kjølevæsketemperatur

Motortemperaturen når kjølevæskens øverste tålegrense → radiatorviften slås på

Motoren overskrider driftstemperatur → Lampen for “sjekk motor” slås på

Motortemperaturen fortsetter å stige → Ekspansjonstanken sprenger, slangen til kjølevæsken sprenger, overtrykksventil åpnes (avhengig av typen bil).

Bilen fortsetter å kjøre → stempelet setter seg fast i sylinderen (toppaking? djdjdjd), toppakning blir gjennombrent → motoren er ødelagt, bilen står stille.

Hvis varselsignalene til motoren ignoreres for lenge, kommer den før eller senere til å ødelegge seg selv.

Let etter årsaken til overoppheting av motoren

En overopphetet motor kan ha tre årsaker:
– Motoren mister kjølevæske
– Kjølesystemet er defekt
– Ytelsen på kjølingen er ikke god nok

Tap av kjølevæske skjer gjennom lekkasje. Det kan oppstå lekkasje utvendig, samt innvendig. Utvendig lekkasje er enkel å finne: Bare følg hele kjølesystemet. Iøynefallende, farget kjølevæske viser hvor skaden er.

Dersom det er en vedvarende feil med kjølevæsken, men du finner ikke lekkasje, kan det være toppakningen som er skadet. Dette kommer til syne med permanent hvit eksos og høyt internt trykket i kjølesystemet. Den søte lukten av frostvæske i kupeen tyder på feil på varmeanlegget i kupeen.

Sirkulasjonen kan være rammet av defekt termostat, tilstoppet kjølesystem eller en defekt vannpumpe. Termostatene kan gradvis slutte å fungere. Heldigvis er de veldig enkle å bytte. Det er vanskelig å diagnostisere en tett krets. Vanligvis er det eneste alternativet en trinn-for-trinn erstatning av alle slanger og ledninger. Vannpumpen bør alltid byttes i henhold til vedlikeholdsplanen. Dette er en slitedel med en ganske fastbestemt levetid.

Årsaken til at kjølingen yter dårlig er vanligvis en defekt radiator, noe som bør være ganske opplagt:
– Radiatoren er skadet og bulkete
– Radiatoren er tungt korrodert
– Lamellene til kjølingen (sprosser) har falt ut

Hvis radiatoren er alvorlig skadet, bør den byttes så snart som mulig. Termostaten byttes også på grunn av sikkerhetsgrunner. Kjølesystemet må spyles grundig.

Bytte radiator

Det er ikke vanskelig å bytte radiator, og reservedelene er ikke så dyre som du kanskje tror. De er billige nok til å rettferdiggjøre å kjøpe ny del. Provisoriske løsninger med brukte radiatorer fra skraphaugen anbefales ikke.

1. Tappe av kjølevæske

Tappe av kjølevæske via radiatorenÅpne lokket på ekspansjonstanken eller radiatoren. Kjølevæsken tappes av via radiatoren. Det finnes en tappeplugg på bunnen. Vannet samles i en bøtte. Kontroller kjølevæsken grundig.

2. Kontroll av kjølevæsken

Kjølevæsken er forurenset med olje, hvis den har en skitten brunfarge og er grumsete. Den sannsynlige årsaken til dette er defekt toppakning eller en skadet ventil.

inspisere kjølevannHvis kjølevæsken har en rusten farge, har det ikke vært tilsatt nok frostvæske. Frostvæske har en sterk rusthindrende funksjon. I så fall bør kjølesystemet skylles til vannet som brukes til skylling ser rent ut. Simpelthen bare koble en hageslange til radiatorens inntak. Korrosjonen må vaskes helt vekk fra kretsen for å hindre at den forårsaker ytterligere problemer. Dersom det er rust i kjølevæsken, må vannpumpen og termostaten også byttes.

3. Fjern viften

Fjern viftenDet er mye enklere å fjerne radiatoren, hvis viften fjernes først. Den festes ved siden av radiatoren med fire til åtte boltene, og den er lett tilgjengelig. Boltene kan imidlertid kun åpnes under bilen.

4. Demontere radiatoren

Demontere radiatorenRadiatoren festes med flere tilgjengelige skruer. Det bør ikke ta mer enn en halv time å demontere radiatoren. Pass alltid på at du ikke skader monteringsbrakettene. De er veldig vanskelige å reparere.

5. Monter ny radiator

Monter ny radiatorDersom du oppdager rust i kjølesystemet, anbefales grundig behandling med rengjøringsmiddel for kjølesystem, i tillegg til skylling.

Nå kan radiatoren installeres. Viften installeres også, samt kjølesystemet fylles vann.
 

Pass på at du alltid bruker riktig frostvæske. Bruk av feil frostvæske kan føre til skader på pakninger og slanger!

Systemet må ventileres når du har montert radiator og vifte, samt fylt opp kretsen med kjølevæske.

6. Lufting av kjølesystem

Lufting av kjølesystemLa motoren løpe med åpnet ekspansjonstank for å lufte kjølesystemet, og fyll på med vann til nivået forblir konstant. Avhengig av typen bil, kan det være nødvendig med ekstra tiltak. Du bør alltid sjekke kravene til den spesifikke biltypen for å lufte ut kjølesystemet på riktig måte.

7. Test kjølesystemet

Kjølesystemet testes nå med en prøvekjøring. Kjølesystemet fungerer godt nok når driftstemperaturen stiger raskt og opprettholder seg selv på optimalt nivå. Når driftstemperaturen er nådd, lar du bilen gå på tomgang til viften aktiveres. Ikke vent til toppakningen brenner. Hvis viften ikke aktiveres ved driftstemperaturens høyeste tålegrense, må du slå av motoren og la den kjøle seg ned. Deretter må viften inspiseres og repareres.

Kjølevæske  termostat i nettbutikken

Kjølevæske termostat

nå fra 32,63kr

Kjøp i nettbutikken

Sikker kjøring med et intakt kjølesystem

Reparer radiatoren på bilenEt intakt kjølesystem som vedlikehold til riktig tid bidrar mye til sikker kjøring. Ingenting er mer forstyrrende enn å hele tiden holde et øye med driftstemperaturen. Hvis radiatoren må byttes, er det verdt å ta grundige tiltak for å få en varig løsning. Ny vannpumpe, termostat og fersk kjølevæske gjør bilen i stand til mange år med bekymringsløs kjøring.

Foto: NosorogUA, Nejron Photo, AppStock, Take Photo, sarawutnirothon, Visionsi, Sexmidnight, Alraun, Denis Tabler / shutterstock.com