Hvordan å erstatte servoolje – jevn kjøring med olje for servostyring!

Hvordan å erstatte servoolje - jevn kjøring med olje for servostyring!

Som bilbruker er du tilbøyelig for å vite alt om oljeskift, selv om dette generelt sett gjelder for skifte av motorolje. Et kjøretøy inneholder andre væsker også, og byttet av dem bør ikke neglisjeres. I tillegg til girolje og olje for differensial, varer ikke servoolje for evig. I denne teksten viser vi hvordan du bytter olje for brems og servostyring.

Komponenter og funksjonen til servostyring

Komponenter og funksjonen til servostyring

Servostyring er en modul som gjør at rattet er betydelig mye lettere å dreie. I utgangspunktet var dette eksklusivt utviklet for lastebiler, men er nå standard i kompakte biler også. Servostyringen består av

– En hydraulisk sylinder
– En hydraulikkpumpe
– Slanger
– En ekspansjonstank

Vanligvis drives hydraulikkpumpen av en reim. Den roterende bevegelsen bygger opp trykk som muliggjør systemet for servostyring. Den hydrauliske sylinderen er montert direkte på tannstangen. Så snart rattet dreies i en bestemt retning, støtter sylinderen styrebevegelsen i den retningen.

Trykket er tilstrekkelig til å gjøre styringen lettere, men ikke nok til å forårsake uavhengig bevegelse. Overføring av trykk aktiveres med hjelp av væske for servostyring. Den fungerer fint så lenge den er frisk og ren.

Når servooljen må byttes

Når servooljen må byttes

Fersk servoolje har samme farge som bringebær. Gammel olje blir mørk brun på grunn av abrasjon, og disse effektene er forårsaket av motorvarme eller at partikler trenger seg inn. Likevel har nesten ingen bilprodusenter et fastsatt intervall for å skifte servoolje. Tommelfingerregelen sier at den varer 80 000 – 100 000 km. Servooljen bør i det minste sjekke når du når denne kjørelengden.

Kjøp servostyringsolje for alle bilmodeller nå billigere

For gammel servoolje forårsaker støy som stadig blir høyere. Rattet kan utvikle litt dødgang eller alternativt bli tyngre å håndtere.

Fersk servoolje sparer alle komponentene i servostyringen og forlenger levetiden deres.

Bytte av servoolje er ikke spesifikt foreskrevet eller viktig, og derfor har ingen standard komponenter eller prosedyrer blitt utviklet av bilprodusentene. I kontrast med den lett tilgjengelige tappepluggen og oljefilteret for bytte av motorolje, er det litt mer komplisert å bytte servoolje.

Skifte tannremmen

Et godt tidspunkt er når registerreimen skal byttes. Dens vedlikeholdsintervaller har blitt mye lenger. Mer enn 100 000 km er nå standard for disse slitedelene i normale biler. Bytte av registerreim kan kombineres med kontroll eller erstatning av servoolje. Driften av servopumpen kan kontrolleres i tillegg. Så lenge den går jevnt og stille, er den fortsatt i god stand.

Kjøp billige online Bosch tannremmer på opptil 50% rabatt

Trinn for trinn bytte av servoolje

Følgende verktøy og utstyr er nødvendig for å bytte servoolje:

– Billøfter
– Hjulkloss
– Akselstativ
– Vakuumpumpe
– En bolle
– Ny ekspansjonstank
– Fersk og passende servoolje
– En assistent

Viktig: Servopumpen bør aldri tillates å kjøre seg tørr for å forhindre at den blir skadet når du skifter olje.

1. Jekke bilen opp

Jekke bilen opp

Bilen må jekkes opp på en slik måte at forhjulene kan dreies fritt. Dette er svært viktig for ventilasjon av styresystem. Først løftes bilen med løfteanordning og deretter plasseres den på passende akselstativ.

Viktig: Bruk kun profesjonelle akselstativ for biler. Alle andre løsninger, for eksempel tre- eller steinblokker, eller en enkel hydraulisk jekk er veldig farlig.

Bilen bør alltid hvile på medfølgende støtter. En feilplassert jekk kan deformere karosseriet.

Bakhjulene sikres med kiler etter at fronten på kjøretøyet løftes opp.

2. Fjern gammel servoolje

Fjern gammel servoolje

Det kan bli nødvendig å fjerne enkelte komponenter for å få tilgang til ekspansjonstanken. En skål bør uansett plasseres i nærheten av ekspansjonstanken for å unngå unødvendig lang flyt og forurensning av motorrommet. Passende skåler er viskertanker som er kuttet halve eller gamle kjøkkenboller.

Servooljen suges direkte fra ekspansjonstanken med en vakuumpumpe og overføres til skålen. En egnet pumpe koster ca. 26 NOK og må være egnet for olje og bensin.

3. Fjerning av rester

Pump ut restmengder av servolje

Vakuumpumpen fjerner ikke all servoolje. Derfor må litt fersk olje “ofres” for å få den gamle oljen helt ut av systemet. Nå trenger du hjelp av en annen person. Fjern først ekspansjonstanken for å få tilgang til slangene. Slangen for forsyning trekkes fra ekspansjonstanken og legges i skålen. Slangen kan identifiseres ut fra en større diameter. plugg inntaket med tape eller annet materiale, og hell litt frisk hydraulikkolje i tanken. Hjelperen din bør starte motoren og dreie rattet vekselvis helt fra venstre til høyre. Fersk hydraulikkolje må hele tiden tilsettes for å holde tritt med servopumpen for å forhindre at den går tom. Når bringebærfarget, fersk olje begynner å renne inn i skålen bør motoren slås av.

kan det hydrauliske systemet for servostyring skylles eller “luftes”.

4. Erstatning av ekspansjonstank

Ekspansjonstankens integrerte filter kan ikke fjernes. Vedlikehold av systemet for hydraulisk servostyring består alltid av å skifte ut ekspansjonstanken.

TIPS: Kutt av forsynings- og tappeslangen fra ekspansjonstanken ved monteringsstøttene og bruk nye slangeklemmer.
Bytt ekspansjonstank

Slangene har en tendens til å miste spenn i områder uten trykk og begynne å lekke. Koble de forkortede slangene til den nye ekspansjonstanken. Slangene og monteringsstøtter har individuelle diametere, uten fare for utilsiktet forveksling. Avhengig av bilmodell, koster en ny ekspansjonstank 50 – 150 NOK. Disse ekstra utgiftene for oljeskift er ikke mye.

Hvis slangene er porøse, må de skiftes ut i tillegg. Porøse eller sprukne slanger har en tendens til å lekke, noe som kan føre til farlige kjøreforhold.

TIPS: Kontroller slangene etter bitemerker fra gnagere som mår og røyskatter. Disse kan identifiseres ved motstående bitemerker. Hvis en gnager har laget reir i motoren, er det nødvendig med umiddelbare tiltak: En stor motorrengjøring og ultralyd installasjon er tilstrekkelig effektivt.

5. Tilsette servoolje

Tilsette servoolje

Til slutt tilsettes fersk servoolje. Assistenten starter motoren igjen og dreier rattet til venstre og høyre gjentatte ganger under påfyllingen. Dermed ventileres hydraulikksystemet. Slutt å tilføre mer så snart oljen forblir i ekspansjonstanken. Det utskrudde lokket plasseres nå på ekspansjonstanken og løftes opp igjen. Oljenivået vises på den integrerte oljepeilepinnen. Det bør angi den mest “fulle” tilstanden. Det hydrauliske systemet bør imidlertid ikke være for full. Hvis det høyeste merket er overskredet, bør litt av oljen fjernes med vakuumpumpe til du når det ideelle nivået.

TIPS: Pass på å bruke egnet olje som passer til bilen. Vognkortet eller bilens håndbok inneholder informasjon om dette. Feil servoolje kan påvirke innsiden av slangen og forårsake alvorlige skader. Kjøp alltid nødvendig mengde for én påfylling. Stort og billig storhandel gir ikke mening på grunn av lange intervaller for oljeskift.

Servoolje koster 100 – 500 NOK per liter.

Effekten av gamle servoolje

Effekten av gamle servoolje

Forurenset olje i den hydrauliske styringen fører til skader på alle komponenter. Især servopumpen er betydelig påvirket av partikler i oljen. Mikropartikler setter seg ofte på lagrene og forårsaker abrasjon. Den defekt servopumpe forårsaker en høy skrapelyd. Den er ikke vanskelig å bytte, selv om det er dyrt. En ny servopumpe koster 1500 – 5000 NOK, avhengig av produsent. Fersk olje i servostyringen og ny ekspansjonstank forlenger levetiden til servopumpen til kun en brøkdel av disse beløpene.

Bestill hydraulikkpumpe til redusert pris her

Hva gjør du med gammel olje

Akkurat som alle smøremidler, er gammel olje kjemisk avfall som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Den kan heller ikke helles i kloakken. Vi anbefaler å helle gammelt smøremiddel i den tomme flasken til den nye oljen, og levere den inn på samme sted som du kjøpe den nye oljen. Forhandlere er forpliktet til å ta imot, ettersom de har partnere for profesjonell behandling av kjemisk avfall.

Foto: Babich Alexander, Jumnong, CHIEW, Andrey_Popov, Pavel Skopets, dooguzi, Komjomo, Ake Apichai Chumsri, g-stockstudio / shutterstock.com