Startmotoren: fakta om erstatning

Startmotoren: fakta om erstatning

Startmotoren er en viktig del av ethvert motorisert kjøretøy. Verken en bensin- eller dieselmotor kan starte av seg selv i stillestående posisjon. Drivstoffet i motoren leveres med oksygen ved suging og påfølgende komprimering før tenning, og startmotoren initierer denne prosessen. En defekt startmotor er midlertidig et alvorlig problem.

Dette er hvordan en startmotor fungerer

hvordan en startmotor fungerer

Startmotoren gjør det mulig for motoren å løpe. En forbrenningsmotor trenger hjelp til å overvinne treghetsmoment, samt motstand fra friksjon og komprimering. Dette er starterrens oppgave.

I all hovedsak er den en elektrisk motor som drives direkte av batteriet. Starteren igjen driver et svinghjul. Under startprosedyren setter starteren, med sin pinjong, et svinghjul i bevegelse på ca. 300 o/min. Dette er nok til å starte motoren og tillate den følgende prosessen å fungere automatisk. Starteren slås av, så snart tenningen er fullført og motoren løper uavhengig.

En starter er en av de mest pålitelige komponentene i bilen og trenger ikke noe vedlikehold. Feil kan likevel forekomme.

Avslørende tegn på defekt starter

Avslørende tegn på defekt starter

Flere symptomer tyder på defekt startmotor. Det er viktig å ta hensyn til disse symptomene for å kunne reagere raskt. Hvis starteren er ute av funksjon, kan ikke bilen startes lengre.

Starter med 30% rabatt

Starter med 30% rabatt

fra 421,08 kr. fra premiumprodusenter

Kjøp nå

De viktigste symptomene er de tre følgende:

– Et kraftig knirk etter start av motoren
– En pinjong (lite tannhjul) går langsommere enn vanlig
– Starter ikke til tross for oppladet batteri
sjekk batteriet i tilfelle av startproblemer
  • Det første som bør sjekkes ved startvansker er batteriet. Den kan også være årsaken til at bilen ikke starter. Det er enklere og billigere å bytte batteri, og derfor er det viktig å ikke hoppe over dette trinnet.
bil starter feilkilder
  • Hvis bilen kan ikke startes til tross for et nytt batteri, er årsaken til problemene mest sannsynlig startmotoren. Nå må den byttes så raskt som mulig for å kunne bruke bilen. Sørg for å utelukke andre kilder til feil før du tar dette trinnet.

Andre kilder til feil foruten startmotoren

potensielle feilkilder foruten starteren
  • I tillegg til batteriet, spiller strømforsyningen en viktig rolle. En enkelt defekt kabel kan lamme startmotoren og forårsake problemer. Test alle kablene til tilbehøret for å ekskludere mulige feil eller sprukken kabel.
Svinghjul i startmotoren er defekt
  • Svinghjulet kan også slites ut. Denne komponenten gjør at starteren kan generere nødvendig rotasjon. Når tannhjulene ikke lengre har grep, går starteren på tomgang uten å tenne motoren. Hvis dette er tilfelle, trenger du bare å bytte svinghjulet og ikke hele startmotoren. Dette er vesentlig billigere, selv om det innebærer mer arbeid. Kostnadene for en ny startmotor unngås i det minste.
bestill svinghjulet online

Bytte starter: verksted eller gjøre det selv?

  • Prinsipielt anbefales det å dra til et verksted for vedlikehold av motoren.
  • For å bytte starteren avhenger det likevel i stor grad av bilmodell og produsent.
bytt startmotor i moderne kjøretøy

Startmotoren er vanskelig å finne og å nå, særlig i moderne biler. Å finne veien rundt mange beskyttelseshetter og lokk er ikke en enkel jobb for en som gjør det selv.

bytt startmotor i eldre kjøretøy

Erstatningen er vanligvis enkel for eldre biler. Her byttes starteren i øvre del av motorrommet.

Hvis ønsker å være veldig grundig, bør du lokalisere starterens beliggenhet før du avgjør om du kan gjøre det selv.

Følgende verktøy behøves

Det behøves flere verktøy for å bytte startmotoren. Dette kan variere i henhold til typen bil, men med denne listen så er du på den sikre siden. Du trenger:

– Sett med skiftenøkler
– Sett med skrutrekker
– Sett med unbrakonøkkel
– Et multimeter

Disse verktøyene lar deg utføre erstatningen.

Bytte startmotoren – steg for steg

Følg disse stegene for å erstatte startmotor:

Bytte startmotoren steg for steg
– Lokaliser startmotoren i motorrommet
– Om nødvendig, jekk opp bilen for å komme til starteren
– Koble fra batteriets minuspole og sett den til siden
– Registrer nøyaktig hvilken kabel som er tilkoblet hvor på starteren
– Skru løs festeskruene fra enheten Start med den minst tilgjengelige skruen.
– Plugg løs separate kabler Du bør igjen notere deg farger og tilkobling.
– Ta ut startmotoren. På enkelte bilmodeller må andre komponenter fjernes, for eksempel drivakselen eller deler av eksosen.
– Sammenlign den demonterte starteren med reservedelen
– Kontroller svinghjulet & tannhjul
– Monter ny startmotor
– Fest skruene
– Koble kablene til startmotoren.
– Koble til batteriet
– Test den nye starteren

Pass på å unngå følgende feil

Det ser ukomplisert ut å demontere og bytte en startmotor. Du bør likevel ikke ta for lett på oppgaven.

Det er viktig å unngå visse feil, for eksempel utelate å koble fra batteriet.

En feil som ofte oppstår er at kablene blandes sammen, noe som kan skade den nye starteren.

Derfor bør du passe på å dobbeltsjekke hvilken kabel som tilhører hvilken kontakt.

Husker du på alle disse stegene, bør det ikke utgjøre noe problem å bytte startmotor. Avhengig av biltype og modell, kan du utføre dette vedlikeholdsarbeidet på 30 minutter eller to timer på det meste.

Sørg for å jobbe rolig og forsiktig. Da bør det være barnemat for en som gjør det selv også.

Foto: udaix, Aleksandr Kondratov, Supit Choosavang, Ivan Krawchuk, Chonlawut, PAKULA PIOTR, Sergey Ryzhov, Patcharapa, Eblis, Andriy Smalchuk, kurhan, Alraun / shutterstock.com