Gjør-det-selv skifte av oljefilter – tips og mulige feil

Gjør-det-selv skifte av oljefilter - tips og mulige feil

Motorsmøring er svært viktig. Hvis smørefilmen går tapt kan såkalt fastbrenning av stempelet oppstå. Oljen som brukes er ikke 100% ren så derfor er det nødvendig med filtrering. Det er her oljefilteret kommer inn i bildet med dens fine porer filtrerer den vekk de verste smusspartiklene. Hvis det er tett bør det skiftes ut uten å vente. Vi forklarer deg hvordan du kan skifte ut oljefilteret på egen hånd og hva som er den beste kombinasjonen av olje og filter.

Hvorfor er skifte av oljefilter viktig?

Hvorfor er skifte av oljefilter viktig

Et slitt og brukt oljefilter på slutten av sin levetid kan ikke lengre opprettholde gjennomstrømning og ytelsen for filtrering på grunn av tette porer. I de mest ekstreme tilfellene strømmer det ikke noe olje gjennom i det hele tatt. I dette tilfellet vil en beskyttelses ventil åpne seg og føre til at ufiltrert olje går inn i motoren. Hvis du fortsetter å kjøre mange mil slikt som dette kan smusspartikler forårsake fine riper i metallet, og til slutt føre til skade på motoren. Takket være moderne teknologi har utskiftingsintervallene for oljefilter økt betraktelig. Hvis du velger et kvalitetsprodukt, kan du regne med en ytelse på opp til 60.000 km.

Oljefilter egenskaper

De fleste oljefilter egenskaper, slik som de skrubare gjengene og volumet er oppgitt av bilprodusenten. Men du kan fastslå de følgende egenskapene selv:

– Du har enten valget mellom innskrubare oljefilter og filterpatroner. Førstnevnte er enklere under vedlikehold og passer på alle biler. For filterpatroner må det være et filterhus. Det kan så forberedes sammen med patronen før utskifting.
En integrert ikke-returventil  forhindrer oljen fra å renne tilbake inn i pumpen når motoren er skrudd av. Dette minimerer avleiringer og oljestrømmen vil starte raskere.
Sikkerhetsventiler kan kompensere for mulige trykkforandringer til oljepumpen, som forårsaker en lengre levetid av motoren. Men i en fungerende oljepumpe bør disse forandringene nesten aldri oppstå.
Filtermaterialet i tillegg til filterhuset utfører hovedoppgavene og avgjør levetiden. Noen forhandlere gir en indikasjon på levetiden, andre gjør det ikke. Vanligvis er kvalitetsprodukter annonsert som slitesterke og med lang levetid. Hvis du ikke er sikker må du vennligst lese produktets testinformasjon og kanskje stole på et dyrere merke.
Oljefilter til tilbudspris

Oljefilter til tilbudspris

tilgjengelig fra 17,96 kr

Bestill nå

Brukt olje

Bytt motorolje og oljefilter

Utskifting av oljefilteret medfører alltid et oljeskift i tillegg. Dette er ikke offisielt fastsatt men det er det lureste å gjøre. Valg av den riktige oljen er nesten en vitenskap for seg selv, og valgmulighetene varierer. Det mest viktige er olje klassifiseringen og spesifikasjonene (for eksempel 15W-40 eller Mercedes-Benz 229.1). Det finnes merkeolje som generelt sett er ansett for å være av bedre kvalitet, ha bedre motstandsdyktighet mot varme så vel som bedre kaldstart egenskaper. Videre finnes det tynn olje og såkalt long-life olje. Førstnevnte er ment til å redusere presset til motoren ved hjelp av sine egenskaper og derfor reduserer den drivstofforbruket, den sistnevnte er kjent for sin lange levetid, noe som kun kan være mulig hvis filteret er samsvarende slitesterkt.

Selve prosessen for utskifting

For utskifting trenger du følgende verktøy:

 • Servicemanualen
 • En passende oljetappeplugg (bunnplugg)
 • En oppsamlings skål for oljen
 • En klut
 • En løftebukk
 • Alternativt en grav for reparasjoner
 • Eller (nødstilfelle) en jekk
 • En plastpose
 • En malingskoste
 • Muligens en skrutrekker
 • Muligens en pipenøkkel
 • Muligens en oljefilternøkkel

Forberedelse: Hvis du bruker en filterpatron med filterhus krever det ordentlige forberedelser. Sett inn patronen og pakningen i huset og steng den med ende dekslene. Disse kan strammes med en oljefilternøkkel. Start bilen og la motoren gå i flere minutter. Skru av motoren og åpne panseret, finn det gamle oljefilteret og oljepåfyllingsrørene og ta de bort. Heis opp bilen og finn oljetappepluggen. Plasseringen av denne kan du finne i servicemanualen. Legg så skålen under pluggen for å samle opp oljen.

Trinn 1: Løsne på oljetappepluggen med det rette verktøyet (skrutrekker eller pipenøkkel) og vent til all oljen er tømt fra bunnpannen. Oljetappepluggen skal kastes med den gamle oljen. Legg skålen til sides og senk bilen.
Tips om oljefilter Trinn 2: Tre en plastpose over det gamle oljefilteret og ta det vekk.
I tilfelle skrubare filter: fjern filterhuset og tørk ren skrugjengene. Dypp malekosten i ren olje og påfør forsiktig. Hell noe olje i det nye filteret også.
I tilfelle filterpatroner med filterhus: hvis du ønsker å bruke det gamle filterhuset, ta det vekk, tørk det rent med en klut og monter det så igjen på med den nye patronen og pakningen. Tørk skruhullet rent med kluten, påfør ren olje og hell noe olje i filteret.
I tilfelle filterpatroner med et permanent filterhus: åpne filterhuset med oljefilternøkkelen, fjern patronen og pakningen. Tørk den ren med en klut. Legg den nye filterpatronen og pakningen i filterhuset og hell litt olje i den. Lukk huset.
Trinn 3: Jekk opp bilen igjen, ta bort rester fra tappehullet med kluten og skru på den nye oljetappepluggen med pakning. Den må skrues tett på for hånd og så en halv omdreining med det rette verktøyet.
Trinn 4: Senk bilen igjen og hell olje i den helt til nivået nås på det høyeste merket på peilepinnen uten å overstige den. Skru på lokket på påfyllingsrøret.
Hvor ofte skift oljefilter Trinn 5: start motoren, gi full gas noen ganger og la motoren gå i noen minutter for å starte oljesirkulasjonen. Sjekk oljenivået igjen med peilepinnen og hvis det er nødvendig fyller du på mer olje. Hvis oljenivået er ok var skiftet vellykket.
Oljebytteveiledning

Vennligst husk: gammel olje er farlige greier og kan ikke kvittes med husholdningssøppelet eller helles i kloakksystemet. Alle ting som har vært i kontakt med tilhører kjemisk avfall. Flere verksteder godtar gammel olje mot et lite gebyr. Noen ganger kjøpes den gamle oljen. Den første plassen for konkakt er det lokale gjenvinningssenteret.

Motorolje for alle bilmerker

Motorolje for alle bilmerker

billig fra 67,72 kr

Kjøp her

Mulige feil og farer

Få oljeskiftet riktig

Olje og oljefilter skifte er en skitten jobb hvis du ikke er forsiktig. Men ingen spesielle tekniske talenter er nødvendig og du trenger bare litt erfaring med biler. Feil kan still oppstå, og som alltid når man arbeider med farlige stoffer må du følge visse ting:

Lekkasje av olje – hvis du oppdager oljelekkasje fra bilen etter skiftet, er dette en indikator på at enten oljefilteret eller oljetappepluggen ikke har blitt riktig montert. Alternativt er lokket til påfyllingsrøret ikke riktig justert. Sjekk alle koblinger. 

Olje varsellyset er på – olje varsellys har vært på biler i all tid. Selv i moderne biler med en kjørecomputer kan den finnes. Hva som måles avhenger av bilens produsent og modell og er derfor være årsaken til at lyset slår seg på etter et oljeskift. Ikke få panikk: i de fleste tilfeller vil de slå seg av etter noen få minutter. Hvis dette ikke er tilfellet, anbefaler vi deg å dra innom et verksted. 

Større mengder olje som har lekt på veien – skålen var ikke plassert riktig eller oljefilteret ble skrudd på slurvete, noe som forårsaket et gris som også er farlig. Hvis betraktelig store mengder olje har lekket på veien eller – verre- renner i retningen til dreneringen, må brannvesenet blir varslet. De vil hjelpe deg å avdempe skaden. Hvis du lar dette være og lar oljedammen bli værende er dette et lovbrudd og du risikerer fengsling. Mindre mengder kan absorberes med et oljebinnende middel og så fjernes.

Foto: dima_sidelnikov, algre, spoilergen, alex555, Maksim Kostenko / fotolia.com