Røykende og illeluktende eksos – hvordan kan du gjenkjenne eksosfarge?

Røykende og illeluktende eksos - hvordan kan du gjenkjenne eksosfarge?

Røyk fra eksosen på bilen er ganske vanlig. Når alt kommer til alt, produserer forbrenningsmotorer eksosgasser og de må ende opp et eller annet sted. Vanligvis er imidlertid alt som kommer fra eksosen knapt synlig. Dersom det oppstår farging, må dette anses som et varseltegn på umiddelbar skade på motoren. I denne artikkelen kan du lese om hva som bør observeres om eksos.

Funksjonen til forbrenningsmotoren

Funksjonen til forbrenningsmotoren

Alle forbrenningsmotorer arbeider i henhold til samme prinsipp: drivstoff brennes under høyt trykk, noe som fører til en eksplosjon som setter et stempel i bevegelse. Denne bevegelsen fanges opp av bilens mekanikk og føres mot drivverket. Det spiller ingen rolle om det gjelder en 4-takts bensinmotor, dieselmotor eller Wankel motor. Det endrer ikke det grunnleggende arbeidsprinsippet.

Hva hører hjemme i forbrenningskammeret?

eksosvarslingsfarger

I 4-takts bensin- og dieselmotorer, er det bare luft-/drivstoffblandingen som kommer i motoren og brennes, for så å føres mot utslippskontrollen. I 2-takts motorer, som for eksempel små scootere, motorsag eller gressklippere, kommer oljen alltid inn i forbrenningskammeret også. Derfor kan det ses blå røyk bak små scootere. Dette kan ikke unngås. Store skip har også 2-takts dieselmotorer, selv om disse ikke spiller noen rolle for veitrafikken. Gamle kampfly hadde vanninjeksjon. Plutselig fordamping av vann var beregnet for å øke ytelsen, og dette fungerte godt. Denne teknologien ble aldri brukt for biler.

Kort fortalt, gjelder følgende: luft og drivstoff kan komme inn i forbrenningsmotoren, for eksempel sprøytet bensin, bilgass eller diesel. Alt annet hører ikke hjemme i forbrenningskammeret. Diesel kontrollsystemer bruker forbrenningskammeret delvis for å brenne sotpartikler. Dette skjer ved hjelp av EGR-ventilen i innsugingstrakten. Dette er med vilje laget slik og har ingen innvirkning på fargen på eksosen.

Varselfarger på eksosen

En lys gråaktige hvit farge er normal for den hovedsakelig fargeløse eksosen. Hvis røyken blir noe mer synlig, bør dette tolkes som et varselsignal. Typiske fargeendringer på eksosen er:

Hvit: utslippet inneholder vann
Svart: motorens forbrenningen er for rik
Blå: olje har kommet seg inn i forbrenningskammeret

Hvit røyk på grunn av fuktighet

Hvit røyk på grunn av fuktighet

Hvit eksos indikerer alltid fuktighet. Vurder situasjonen før du får panikk. Tykk, hvit svulmende skyer med røyk og damp oppstår på hvilken som helst bil om vinteren. Når du parkerer bilen og lar den stå et par timer i kulden, er denne effekten naturlig. Eksosen har tiltrukket seg kondens fra luften under kjøling. En liter vann genererer 1650 liter av damp, og derfor er en karakteristisk kald start ytelse en logisk konsekvens: Selv noen centiliter vann er nok for synlig damp utvikling. Den varme eksosen tørker eksosanlegget veldig raskt og den hvite dampen forsvinner fort.

Hvis eksosen forblir hvit under kjøring, fortjener situasjonen en nærmere inspeksjon. Den eneste måten vann kan komme inn i forbrenningskammeret er gjennom kjølesystemet. Kjølesystemet pumper hele tiden kjølevæske gjennom motoren som består av klart vann og frostvæske. Toppakningen er det punktet hvor forbrenningskammeret og kjølesystemet er nærme hverandre. Hvis denne brenner, kan vann trenge inn i forbrenningskammeret. I så fall penetrerer motor trykket kjølesystemet også. Dette kan avgjøres svært raskt:

1. Slå av motoren
2. Kontroller trykket på vannslange
3. La motoren kjøle seg ned
4. Åpne lokket på ekspansjonstanken eller radiatoren
5. Tilsett kjølevæske
6. La motoren stå på med åpnet ekspansjonstank eller radiator
7. Observer tilstanden på vannet
eksos fare for forbrenning

En varm motor utgjør alltid en fare for forbrenning. Du bør derfor aldri arbeide med en varm motor. Når du slår av motoren, knip forsiktig i den tykkeste slangen i kjølesystemet. Hvis du føler tydelig motstand, er dette er en sterk indikasjon på trykk i kjølesystemet. Trykket bør ventileres. La derfor motoren kjøle seg ned. Lokket på ekspansjonstanken eller radiatoren bør åpnes over to trinn. Vri den om kvart omdreining ventilerer overtrykk. Kun når det ikke lengre syder eller bobler under lokket, kan du fjerne det fullstendig.

Kjør motoren etter å ha tilsatt nok kjølevæske. Se i ekspansjonstanken eller radiatoren. Hvis det dannes bobler, er topplokket tydeligvis skadet. Erstatning er det eneste alternativet.

Topplokkpakningen opptil 50% billigere

Topplokkpakningen

opptil -50% billigere!

kjøpe på nettet

Svart røyk på grunn av feil blanding

Svart røyk på grunn av feil blanding

Svart eksos er en indikasjon på at forbrenningen er for rik. Drivstoffet brennes ikke helt opp. Deler av hydrokarboner “karbonerer” og dukker opp i eksosen som sot. Generelt sett er det elektroniske feil som er årsaken. Lambdasensor er like ofte årsaken som defekte tennplugger. Tenningen kan være feiljustert. Uansett er det et verksted som må kaste lys på dette. Dersom det oppstår svart eksos har du den beste sjansen for billig reparasjon.

Denso tennplugger billigere - gode rabatter på topp kvalitet

Blå røyk på grunn av olje

Blå røyk på grunn av olje

Blå eksos er et tydelig signal på at olje har kommet inn i forbrenningskammeret. Mange årsaker er mulig, noe som ikke er lett å avgjøre.

Mulige årsaker er:

– For mye olje er tilsatt
– Stempelringen er skadet
– Skadet toppakning
– Ventilstammetetning skadet

Hvis for mye olje har blitt lagt til, øker trykket i oljesirkulasjonen. Oljen presses forbi stempelet inn i forbrenningskammeret. Der blir den brent og forårsaker den blå eksosen. Det første trinnet ved blå eksos er kontroll av oljenivået. Hvis det er over maksimum, har du funnet årsaken. Oljeskift i henhold til spesifikasjonen til manageren er riktige tilnærming.

En årsak til olje-overdose er feil tolkning av oljenivået. Hvis motoren er varm, spres motoroljen gjennom hele motoren. Peilepinne for olje er bare kalibrert for å gi riktig informasjon når motoren er kald. Hvis du sjekker oljen rett etter at motoren er slått av, kan dette føre til et inntrykk av at det er for lite olje i motoren. Vent alltid 3 – 5 minutter før du kontrollerer oljenivået.

Stempelringer er slitt

Stempelringer tetter stemplene fra sylinderveggen. Hvis disse er slitt, kan det komme olje inn i forbrenningskammeret, brenne der og forårsake blå eksos. Defekte stempelringer kan identifiseres med en kompresjonstest. Dette er svært billig og kan gjennomføres på et verksted. Skruegjenger på tennpluggen skrues inn i en testenhet og motoren står på. Det interne trykket i sylinderen gir informasjon om stempelringen er skadet. Reparasjonen er veldig dyr, ettersom motoren må demonteres.

Bestill MAHLE ORIGINAL stempelringesett nå billigere
Topplokkpakningen defekt

Hvis komprimering og oljenivået er ok, er det toppakningen som er neste mistenkt ved blå eksos. Dette gjelder her også: En åpning mellom forbrenningskammeret og oljesirkulasjonen fungerer i begge retninger. Hvis oljen har et brunaktige-hvitt skum, er toppakningen utvilsomt skadet. Det er mulig at kjølevæsken har blitt svart-brun fra oljen.

å bytte ventilstammetetninger

Hvis oljenivået, komprimering og toppakning er ok, er tetningen på ventilstammen den eneste mulige årsaken igjen. Dette er pakningsringer som tetter ventilene. De forhindrer at smøreolje kommer inn i forbrenningskammeret.

Det er kun mulig å bytte ventilstammetetninger på egenhånd ved å fjerne topplokket. Verksteder kan holde ventilene på plass ved hjelp av trykkluft. Deretter bytter ventilstammetetninger uten behov for ta av topplokket. Denne løsningen kan vise seg å være billigere enn DIY-forsøk.

Foto: Chekunov Aleksandr, Vereshchagin Dmitry, Rasulov, Ruslan Kudrin, J. Lekavicius, wittaya changkaew4, Joe Belanger, Dima Sidelnikov / shutterstock.com